Name: Ruurd de Vries
Berne: 5 jannewaris 1898, Appelscha
Oarspronklik adres: Schwartzenberghdwarsstraat 35, Drachten
Berop: Bakker, Exelsior Drachten. Straat tegenwoordig vermeld als Uilevlucht
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: - -
LO-district: Drachten
Fersoarger: - -

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Geen duikadres vermeld. Geen P.B., Smilde.