Name: Rosina Zwarts
Berne: 14 augustus 1900
Oarspronklik adres: Rijnstraat 5, Arnhem
Berop: verkoopster damesconfectie
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Menaldumerstraat 10, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: C. Brakel

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: 2 P.B.'s, valsche stkrt.
Achterkant beroep: verkoopster damesconfectie