Name: Rosette Blits
Berne: 22 maart 1888
Partner: de Haan
Oarspronklik adres: Transvaalkade 52, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: B.C. Elskamp, Nieuwstad A 51, Hindeloopen
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Rom.Bosma,Beerse bij Ommen, Rom. Bosma, Beerze (Gem. Ommen)
Underbrocht troch: Rom.Bosma,Beerse bij Ommen, Rom. Bosma, Beerze (Gem. Ommen)

Oare opmerkingen Bijzonderheden: gesteund: neen

Bijzonderheden thans bij J. Feenstra, Hindeloopen