Name: Rienk de Vries
Berne: 3 april 1902, Drachten
Oarspronklik adres: Schwartzenberghlaan 72, Drachten
Berop: Grondwerker
Persooansbewijs: geen
LO-district: Drachten
Fersoarger: R de Vries

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Smilde