Name: Rebecca van Zanten
Berne: 16 
febrewaris 1905, Groningen
Partner: Abraham Davis Roos
Oarspronklik adres: Valeriusstraat 96, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: v.d. Meulen, Bolsward
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: eigen gelegenheid
Underbrocht troch: eigen gelegenheid