Name: Poppe Stienstra
Berne: 2 maaie 1896, Dokkum
Oarspronklik adres: Stationsweg 127, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: stationsassistent, Ned. tramweg Maatschappij Heerenveen
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: wed. W. Oosterloo, 189, Makkinga
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Naast een gewijzigd PB ook nog in bezit van een vals PB