Name: Pieter vd Bij
Berne: 14 maaie 1906, Houtigehage
Oarspronklik adres: Baffinstraat 31, Amsterdam
Berop: Concierge, Willem Hovyschool Jan v. Riebeekstr. 11 Amsterdam West
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Wed. S. v.d. Bij, Folgersterloane 155, Houtigehage
LO-district: Drachten
Fersoarger: Wed. S.M. v/d Bij