Name: Pieter van der Werff
Berne: 9 july 1897, Drachten
Oarspronklik adres: Zuiderdwarsvaart 1, Drachten
Berop: onderwijzer, Chr.school Stationsweg
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Zuiderdwarsvaart 1, Drachten
LO-district: Drachten