Name: Pieter Lodewijk de Blij
Berne: 18 jannewaris 1910
Oarspronklik adres: Hugo de Grootstraat 12, Delft
Berop: Betonwerker
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Slotmakersstraat 12
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Bijlsma

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Betonwerker