Name: Petronella Bergsma
Berne: 22 augustus 1913
Oarspronklik adres: Van der Helststraat 30, Huizum
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: illegaal werk
Dûkadres: Oostergrachtswal 47 a, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Boomgaard

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: Leeuwarden: Ruijsdaelstraat 47
Werkzaam geweest als huisvrouw
ondergedoken wegens illegaal werk van echtgenoot J.W. Veldkamp.
Goed PB, geen stkrt.