Name: Paulus Wols
Berne: 11 maart 1915
Oarspronklik adres: Dordtselaan 101 B, Rotterdam
Berop: Chef-de-bureau, Stichting Buvlaslint te Rotterdam
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: J. v.d. Veen, Mûnein, Oenkerk
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de Roos

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens: bij razzia opgepakt, naar Dtsl. vervoerd, daaruit weggeloopen.
Stkrt. in Rotterdam.
Achterkant beroep: Chef-de-bureau
Achterkant naam werkgever: Stichting Buvlaslint te Rotterdam