Name: Paulus Boersma
Berne: 7 april 1915
Oarspronklik adres: Drachten
Berop: Marechaussee
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: illegaal werk
Dûkadres: Oudega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Drachten Marechauseekazerne.