Name: Oeds de Vries
Berne: 24 maart 1895, Drachten
Oarspronklik adres: Moleneind Zuidzijde 95, Drachten
Berop: Lijnwerker, N.T.M.
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Moleneind Zuidzijde 95, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ondergedoken wegens werk bij NTM