Name: Nanne Bouma
Berne: 20 
febrewaris 1911
Oarspronklik adres: Verkorteweg 10, Leeuwarden
Berop: expediteur
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Verkorteweg 10, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Wieten

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem

Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 1 Mei 1945.
wel goed P. B. stkrt. ingel. Distr. kantoor
Achterkant beroep: expediteur