Name: Naatje Blok
Berne: 22 maart 1862
Oarspronklik adres: Bleeklaan 155, Leeuwarden
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Bleeklaan 134
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de Boer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duikadres: M. Hummel