Name: N. Bloemendaal
Berne: 8 augustus 1902, Leeuwarden
Oarspronklik adres: Moleneind Noordzijde 38, Drachten
Berop: Jeugdleider, Dep.v.Soc.Zaken
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Moleneind Noordzijde 38, Drachten
LO-district: Drachten