Name: N. Bloemendaal
Berne: 8 oktober 1902, Leeuwarden
Oarspronklik adres: Moleneind Noordzijde 18, Drachten
Berop: Oorspronkelijk jeugdleider, Dep. v. Soc. Zaken
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Financiële steun door ill. 'A.J.C.'