Name: Martinus van Boerum
Berne: 11 
febrewaris 1913
Oarspronklik adres: Vermeerstraat 47, Leeuwarden
Berop: 1e arbeider, Ned. Spw.
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: J. Verver, Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.d. Steeg

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Spoorwegstaking.
Achterkant beroep: 1e arbeider
Achterkant naam werkgever: Ned. Spw.