Name: Louise de Jong
Berne: 30 oktober 1883
Oarspronklik adres: Scheldestraat 34, Amsterdam-Zuid
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: R. Kuiken, Noordkade 52, Drachten
LO-district: Drachten
Fersoarger: R. Kuiken