Name: Lammert Ausma
Berne: 8 augustus 1897
Oarspronklik adres: Houtlaan 59, Drachten
Berop: reiziger, fa W. Lodewijk Drachten
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Houtlaan 59, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Hij heeft zonder steun zich kunnen redden met rijwielreparatie's ondanks groot gezin..