Name: Jurjen Weller
Berne: 22 augustus 1908
Oarspronklik adres: Molenpad 49, Leeuwarden
Berop: Zelfstandig koopman
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Molenpad 49, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Bijlsma

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Zelfstandig koopman