Name: Jouke de Vos
Berne: 14 maaie 1910, Terwispel (Fr)
Oarspronklik adres: Strobloemstraat 26, Eindhoven
Berop: Onderwijzer, Philips Vereniging voor Onderwijs en Volksontwikkeling te Eindhoven
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Stationsweg 115, Drachten
LO-district: Drachten
Fersoarger: H.J. de Roos

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: reden duik: 1. gedwongen tewerkstelling op vliegveld Eindhoven 2. dreigende tewerkstelling in de provincie Drente. Een echt en een vals P.B.