Name: Johannes Teake Wielinga
Berne: 12 novimber 1907
Oarspronklik adres: 1e Parkstraat 1, Leeuwarden
Berop: Melkventer, -
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: 1e Parkstraat 1, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: - Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: redenen onderduik: kr.gev.schap en A.I.
Achterkant beroep: Melkventer
Achterkant naam werkgever: -