Name: Johannes M. Boley
Berne: 15 jannewaris 1914, Duisburg
Oarspronklik adres: Trouringhstraat 24 I, Amsterdam
Religy: Rooms-Katholiek
Berop: adj commies, Belastingen
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Oudeweg 45, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden ondergedoken: Krijgsgevangene toegevoegd: Inspectie Drachten 26-05-'44