Name: Johannes M. Boley
Berne: 15 jannewaris 1914, Duisburg
Oarspronklik adres: Trouringhstraat 24 I, Amsterdam
Religy: Rooms-Katholiek
Berop: Adjunct Commies dir. Belastingen
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Oudeweg 45, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ontving steun t/m April '45 f. 60 per maand Kan voorlopig niet terug naar eerdere woning
krijgsgevangene (Inspectie Drachten 26-05-'44) Bijzonderheden: voorlopig niet terug