Name: Jitze van der Wal
Berne: 13 july 1912, Drachten
Oarspronklik adres: Moleneind Noordzijde. 138, Drachten
Berop: pakhuis knecht, V.R.N.A. Westersingel Leeuwarden
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Moleneind Noordzijde 138, Drachten
LO-district: Drachten
Fersoarger: P G v d Wal

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Bij bezit P.B. en in ander handschrift: "Smilde".