Name: Jansje Asser
Berne: 19 july 1884, Amsterdam
Oarspronklik adres: Rijnstraat 199 I, Amsterdam
Religy: Overig
Berop: zonder
Persooansbewijs: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Ds V.L. van Apeldoorn, A 44, Boornbergum
LO-district: Drachten
Fersoarger: J.L. van Apeldoorn, Boornbergum, A 44

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Echtgenoot A.Pinheiro zat ook ondergedoken