Name: Jan Wijtsma
Berne: 31 jannewaris 1910
Oarspronklik adres: Groningerstraatweg 26 rood, Leeuwarden
Berop: bedrijfschef
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Tietjerk
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.d. Steeg

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Vermelding bij Duik-adres: G. Tjebbema
Achterkant beroep: bedrijfschef