Name: Jan Wedman
Berne: 31 jannewaris 1890, Drachten
Oarspronklik adres: Fabriekslaan 4, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: venter
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Fabriekslaan 4, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ondergetekende heeft geen P.B., daar hij naar Smilde is geweest te werken, waar zijn P.B. is achter gebleven.