Name: Jan v.d. Berg
Berne: 6 


desimber 1906
Oarspronklik adres: Jan Hissink Jansenstraat 23, Groningen
Berop: Onderwijzer
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: S. v.d. Meulen, Oudega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Groningen, J.H. Janssen str 23

In bezit van een oude en nieuwe stamkaart.
Salaris doorbetaald gedurende het onderduiken.