Name: Jan van der Woude
Berne: 22 maaie 1891
Oarspronklik adres: Gerard Doustraat 43, Huizum
Berop: Conducteur, N.S.
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: 158 achter, Snakkerburen
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Conducteur
Achterkant naam werkgever: N.S.