Name: Jan van der Wal
Berne: 22 july 1908, Drachten
Oarspronklik adres: Kerkstraat 36, Drachten
Berop: vishandel, zelfstandig
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Kerkstraat 36, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden ondergedoken: Omdat ik lang genoeg voor de Duitscher had gewerkt.
Tav beslag bezittingen: Ja, mijn nieuwe fiets. Geen geld om een fiets weer te kopen.