Name: Jan de Vries
Berne: 5 april 1915
Oarspronklik adres: Eigen Brood Bovenal 74, Leeuwarden
Berop: Bankwerker
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Eigen Brood Bovenal 74, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Bijlsma

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: geen stamkaarten
Achterkant beroep: Bankwerker