Name: Jan Busman
Berne: 28 jannewaris 1912
Oarspronklik adres: Oudeweg 82, Drachten
Berop: Glazenwasscher als compagnon, F Klaver Stationsweg 107 Drachten
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: S.J. Busman
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Andere betrekking: tijdelijk bij de Ontsmetting