Name: Jan Bosma
Berne: 30 


desimber 1894
Oarspronklik adres: 204, Wirdum
Berop: wegwerker, NS
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: 204, Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: S. van der Weij

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken met de staking
Achterkant beroep: wegwerker
Achterkant naam werkgever: NS