Name: Jan Blomsma
Berne: 24 oktober 1893, Smilde
Oarspronklik adres: Reidingweg 25, Drachten
Berop: Res. Machinist N.T.M, Ned Tramweg Mij. Heerenveen
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: J. P. Radix, Beetsterzwaag
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Gewijzigd P.B.: Jan Blomsma 24 Oct. 1893 te Smilde, Small. 10 Juli 1941. No S51 No 001175. In bezit van stamkaarten, niet valsch.

Salaris doorbetaald gedurende het onderduiken tot April door N.T.M.: f105 per maand.
Opm.: Er is ontvreemd zeep en handdoeken uit de loods van de tram en nog een jas en broek.