Name: Jacominus Sjoerd van der Werff
Berne: 13 oktober 1912, Dokkum
Oarspronklik adres: Dirck Raphaelsz. Camphuysenstraat F 163, Dokkum
Religy: Doopsgezind
Berop: Banketbakker, J. Smits, Lageweg Dokkum
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Wed. C. Haverschmidt, Noordkade 45, Drachten
LO-district: Drachten
Fersoarger: Wed. C. Haverschmidt, Drachten, Noordkade 45