Name: Jacobus van der Zee
Berne: 21 jannewaris 1892
Oarspronklik adres: 404, Wirdum
Berop: Spoorwegman
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: W 404, Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: - van der Weij

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Spoorwegman