Name: Jacob Cohen
Berne: 6 maart 1915
Heit: André Cohen
Mem: Kaatje ten Bosch
Partner: Esther M.H. v.d. Heim
Oarspronklik adres: Hendrik Croesinckstraat 30, Rotterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: W. Metselaar, Waagstraat 27, Franeker
LO-district: Sneek
Underbrocht troch: J. Metselaar, Franeker

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Financ. gest.: neen.