Name: J Wagenaar
Berne: 19 maaie 1912
Oarspronklik adres: Beetgumerstraat 20, Leeuwarden
Berop: opz. rijkswaterstaat
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: illegaal werk
Dûkadres: 50, Lippenhuizen
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: van der steeg

Oare opmerkingen Achterkant beroep: opz. rijkswaterstaat