Name: Izak de Vries
Berne: 3 maaie 1915
Oarspronklik adres: Scheepmakerij 2, Delft
Berop: student voor Electro-techn. Ingenieur te Delft
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Harlingerstraatweg 52, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de Roos

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: geen stkrt.
Achterkant beroep: student voor Electro-techn. Ingenieur te Delft