Name: Izaak Marcus Boässon
Berne: 18 maaie 1878, Middelburg
Oarspronklik adres: Lange Noordstraat 21, Middelburg
Religy: Geen
Berop: lid Lid der firma M.H. Boässon en Zonen, firma N.H. Boässon en Zonen Noordstraat 21 te Middelburg
Persooansbewijs: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: F. de Vries, Vogelzang 41, Drachten
LO-district: Drachten
Fersoarger: Tante Els

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Middelburg (adres nog onbekend)

Valse P.B.: A 35/no. 274655 Koopmans Johan 18 Mei 1878 s'oerabaja. N.O.I 27 Uni 1941 Amsterdam. Valse stamkaart idem gegevens, uitgegeven Drachten 23 September 1943.
Steun ontvangen gedurende het onderduiken van Tante Els: 250 Gld per maand per twee personen tot met 31 Maart '45.
Beslag op bezittingen.
Opm.: drie zoons zijn (volgevoerd ?)