Name: Isac Anholt
Berne: 10 augustus 1878, Zwolle
Oarspronklik adres: Scheldestraat 34-2, Amsterdam
Berop: Particulier
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: R. Kuiken, Noordkade 52, Drachten
LO-district: Drachten
Fersoarger: R. Kuiken, Drachten, Noordkade 52

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Alle bezittingen verdwenen. Van onbekenden steun ontvangen.