Name: Hillebrand de Vries
Berne: 7 novimber 1897
Oarspronklik adres: Paul Krugerstraat 28, Leeuwarden
Berop: Theehandelaar
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Paul Krugerstraat 28, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de Roos

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens ?
Achterkant beroep: Theehandelaar