Name: Herman Jan de Bruin
Berne: 2 
febrewaris 1909
Oarspronklik adres: Huizumerlaan 78, Leeuwarden
Berop: Broodventer
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Hempens
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de Roos

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens tewerkstelling Drente en A.I.
Achterkant beroep: Broodventer