Name: Herbert Bouscher
Berne: 2 april 1915, Zwolle
Partner: Hilde Gumprich
Oarspronklik adres: Brederostraat 137, Zwolle
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Singel 7, Sneek
LO-district: Sneek
Underbrocht troch: Tj. v.d. Zee