Name: Hendrikus de Bruin
Berne: 11 july 1895
Oarspronklik adres: Slotmakersstraat 24, Leeuwarden
Berop: vishandelaar
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Slotmakersstraat 24, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: M. Bijlsma

Oare opmerkingen Achterkant beroep: vishandelaar