Name: Hendrik van Dijk
Berne: 8 maart 1914
Oarspronklik adres: Drachten
Berop: Rangeerder, Ned. Tramweg Mij. Heerenveen
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: D. Wolters, Zevenhuizen (Groningen)
LO-district: Drachten