Name: Hendrik Jac. van Cruchten
Berne: 20 novimber 1909
Oarspronklik adres: Elmpterweg 10, Maasniel (Gem. Roermond)
Berop: onderwijzer
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Mozartstraat 23, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Vreeswijk

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens het melden van evacue's voor werk in Duitschland
Achterkant beroep: onderwijzer