Name: Hendrik Balt
Berne: 19 maart 1900
Oarspronklik adres: Lambert Jacobzstraat 29, Leeuwarden
Berop: Meesterknecht, -
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Lambert Jacobzstraat 29, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: - Algra

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Meesterknecht
Achterkant naam werkgever: -